Wielkopolska Szkoła Roku

 

sekretariat@105.edu.pl

Historia

      Pierwszą siedzibą Szkoły Specjalnej nr 105 w Poznaniu był budynek przy ul. Głównej 46. Szkoła swoją działalność rozpoczęła 3 września 1962 roku. W nowo powstałej placówce znajdowały się 4 izby szkolne, świetlica, pokój nauczycielski i mieszkanie woźnej szkoły. Uczyło się w niej wówczas 123 dzieci, a kadrę pedagogiczną stanowiło 6 nauczycieli.

 

       W związku z tym, że uczniów przybywało coraz więcej, szkole przyznano budynek przy ul. Harcerskiej 3a. Początki nie były jednak łatwe. Szkoła nie posiadała centralnego ogrzewania. Była ogrzewana piecami kaflowymi, które stały w każdym pomieszczeniu. W budynku brakowało sanitariatów. Nie było też sali gimnastycznej z prawdziwego zdarzenia. Jej rolę pełniła zaadaptowana na ten cel klasa. W takich trudnych warunkach lokalowych szkoła pracowała do 1970 roku.

W 1970 roku Szkoła Specjalna nr 105 otrzymała budynek po szkole nr 51 w Antoninku. Dzięki tej decyzji w znacznym stopniu poprawiły się jej warunki lokalowe. W budynku znajdowało się 8 dużych sal lekcyjnych, świetlica, biblioteka, pokój nauczycielski, kancelaria, gabinet dyrektora oraz gabinet lekarski. Było centralne ogrzewanie i sala gimnastyczna, a budynek położony był w sąsiedztwie lasu.

Od 1975 roku szkoła funkcjonuje przy ul. Bydgoskiej 4. Ten pofranciszkański budynek, zbudowany w latach 1895 - 1899, dzieliliśmy ze Szkołą Muzyczną nr 2 do 2016 roku. Od tego czasu dużo się zmieniło. Gdy rozpoczynaliśmy działalność w części należącej do naszej szkoły znajdowało się 14 sal lekcyjnych, świetlica, gabinet lekarski, pokój logopedy, gabinet psychologa, sekretariat i gabinet dyrektora.

W roku 2015 rozpoczęła się kolejna przeprowadzka naszej szkoły. Otrzymaliśmy budynek przy ul. Nieszawskiej 21. Czekał nas szeroko zakrojony remont budynku i znaczące zmiany organizacyjne. Część uczniów rozpoczęło zajęcia w nowym budynku już we wrześniu 2015 - byli to uczniowie klas młodszych, którzy korzystali dotychczas z wynajmowanych pomieszczeń przy ul. Gdańskiej (na terenie POSiR). Od 1.09.2016 czała społeczność naszej szkoły przeniosła się już do nowego budynku. Równolegle z prowadzonymi zajęciami w nowej szkole ciągle trwają jeszcze kolejne etapy przystosowania, modernizacji, adaptacji i doposażania pomieszczeń i otoczenia szkoły. Wszystko wcelu jak najlepszego wykorzystania i zagospodarowania nowej przestrzeni.


Kolejną ważną datą w historii szkoły był dzień 2 czerwca 1989 roku. Odbyła się wówczas uroczystość nadania szkole imienia Juliana Tuwima przez Kuratorium Oświaty i Wychowania w Poznaniu.

 

Dnia 28 maja 1999 roku szkoła otrzymała sztandar, nawiązujący swoją szatą graficzną do treści najbardziej znanych wierszy dla dzieci autorstwa patrona placówki - Juliana Tuwima. Sztandar ufundowany został przez operatora sieci telefonii komórkowej Era.

 

 

 

W prawie pięćdziesięcioletniej już historii szkołą zarządzali :

Władysław Demel          1962 - 1964
Agnieszka Doering          1964 - 1980
Kazimierz Wojkiewicz          1980 - 1985
Eugenia Muszkieta          1985 - 1988
Elżbieta Konieczna          1988 - 2008
Katarzyna Przybył          od 2008 do chwili obecnej

 

NASZE JUBILEUSZE:
kliknij w napis :-)

 

Program do rozliczania PIT online - e-pity Klauzule informacyjne ad RODO

Jeżeli zauważysz błąd
– zgłoś go do administratora

Zespół Szkół Specjalnych nr 105
ul. Nieszawska 21, 61-021 Poznań

tel: (61) 877 22 94, Fax: (61) 877 23 20
e-mail: sekretariat@105.edu.pl

konto: 881020 4027 0000 1602 1264 2502