Wielkopolska Szkoła Roku

 

sekretariat@105.edu.pl

Ważna wiadomość 1

W imieniu Zarządu Stowarzyszenia na Rzecz Uczniów i Absolwentów ZS 105 oraz Ich Rodzin „Trwanie”, zapraszam na WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA, które odbędzie się w dniu 09 czerwca 2020 roku, o godz. 10.00.

Z uwagi na sytuacje epidemiologiczną zebranie odbędzie się online, na platformie ZOOM.
Link do spotkania zostanie przesłany drogą mailową.

Proponowany porządek obrad:

 1.  Otwarcie zebrania
 2.  Wybór  Prezydium Walnego Zebrania
 3.  Zatwierdzenie porządku obrad
 4.  Wybór Komisji  Uchwał i Wniosków .
 5.  Sprawozdanie z działalności Zarządu za rok 2019
   - sprawozdanie finansowe  i merytoryczne
 6.  Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego za rok 2019
 7.  Dyskusja na temat sprawozdań
 8.  Zatwierdzenie sprawozdań za rok 2019
 9.  Ustalenie priorytetów działania na rok 2020
 10.  Sprawy organizacyjne.
 11.  Wolne głosy i wnioski.
 12.  Zamknięcie obrad.

 

 

 


 

 

 

Program do rozliczania PIT online - e-pity Klauzule informacyjne ad RODO

Jeżeli zauważysz błąd
– zgłoś go do administratora

Zespół Szkół Specjalnych nr 105
ul. Nieszawska 21, 61-021 Poznań

tel: (61) 877 22 94, Fax: (61) 877 23 20
e-mail: sekretariat@105.edu.pl

konto: 881020 4027 0000 1602 1264 2502