Wielkopolska Szkoła Roku

 

sekretariat@105.edu.pl

Ważna wiadomość 1

Walne zebranie Członków Stowarzyszenia TRWANIE - przełożone na 30.03.2020r godz. 17:00

 

Zapaszmy do sali 213 (II piętro).

 

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie zebrania

2. Wybór Prezydium Walnego Zebrania

3. Zatwierdzenie porządku obrad

4. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków .

5. Sprawozdanie z działalności Zarządu za rok 2019

    a) sprawozdanie finansowe

    b) sprawozdanie merytoryczne

6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego za rok 2019

7. Dyskusja na temat sprawozdań

8. Zatwierdzenie sprawozdań za rok 2019

9. Ustalenie priorytetów działania na rok 2020

10. Sprawy organizacyjne.

11. Wolne głosy i wnioski.

12. Zamknięcie obrad.

 

 

 


 

 

 

Program do rozliczania PIT online - e-pity Klauzule informacyjne ad RODO

Jeżeli zauważysz błąd
– zgłoś go do administratora

Zespół Szkół Specjalnych nr 105
ul. Nieszawska 21, 61-021 Poznań

tel: (61) 877 22 94, Fax: (61) 877 23 20
e-mail: sekretariat@105.edu.pl

konto: 881020 4027 0000 1602 1264 2502