Wielkopolska Szkoła Roku

 

sekretariat@105.edu.pl

Ważna wiadomość 1


LIST Ministerstwa Edukacji Narodowej i Głównego Isnspektora Sanitarnego do rodziców i opiekubów.

 

****************************

Zachęcamy do zapoznania się z klauzulą informacyjną dotyczącą gromadzenia i przetwarzania danych osobowych.
Jest to związane z obowiązującymi od niedawna nowymi przepisami prawa:
- zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018, str. 2), zwanego dalej w skrócie „RODO”
 

Zachęcamy do zapoznania się z klauzulą Informacyjna dotyczącą danych osobowych:

UCZNIÓW

PRACOWNIKÓW

 

***********************************************************************************

Ze względu na trwającą termomodernizację szkoły, część parkingu szkolnego oraz boiska zostały czasowo wyłączone z użytkowania. Spowodowało to ograniczenie ilości dostępnych miejsc parkingowych w obrebie terenów szkoły.

Teren szkoły i parking jest otwarty, ale ilość miejsc parkingowych została znacznie zmniejszona.

Dlatego, w miarę możliwości, prosimy o dojazd komunikacją miejską lub pozostawianie pojazdów wcześniej.

 

Jest to niezależne od naszej szkoły
Niemniej jednak prosimy o zrozumienie i wyrozumiałość :-)

 


 

 

 

Program do rozliczania PIT 2015 online - e-pity 2015

Jeżeli zauważysz błąd – zgłoś go do
administratora

Zespół Szkół Specjalnych nr 105
ul. Nieszawska 21, 61-021 Poznań

tel: (61) 877 22 94, Fax: (61) 877 23 20
e-mail: sekretariat@105.edu.pl

konto: 881020 4027 0000 1602 1264 2502