Wielkopolska Szkoła Roku

 

sekretariat@105.edu.pl

KOMUNIKAT DYREKTORA SZKOŁY

Szanowni Państwo, Drodzy Rodzice


W okresie od 23 października br. do 6 listopada br. umożliwiliśmy naszym uczniom naukę w formie stacjonarnej. Uczniowie 26 oddziałów mieli możliwość odbywania zajęć dydaktycznych i terapeutycznych na terenie szkoły.
Wielu z Państwa skorzystało z tej możliwości. Dla uczniów, którzy pozostali w domu  prowadzona była edukacja zdalna poprzez platformę G Suite oraz umieszczanie materiałów na szkolnej stronie internetowej.


    Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej,  od dnia 9 listopada br. uczniowie wszystkich klas objęci zostaną nauką zdalną.
Wobec postępującej epidemii i wzrastającego zagrożenia dla zdrowia i życia a także w trosce o bezpieczeństwo i zdrowie uczniów oraz pracowników podjęłam decyzję o kontynuacji nauczania w formie zdalnej.


W klasach Va, Vb, Vc, VIa, VIIIa nauczanie realizujemy na dotychczasowych zasadach.

We wszystkich pozostałych klasach nauka zdalna będzie realizowana z wykorzystaniem platformy G Suite (otrzymacie Państwo loginy), co umożliwi bezpośredni kontakt z nauczycielami. Ponadto materiały dla uczniów  do samodzielnej pracy będą  umieszczane w zakładce „Nauczanie zdalne” na szkolnej stronie internetowej www.105.edu.pl 
 

Szczegóły przekażą i omówią z Państwem wychowawcy klas.


Katarzyna Przybył
Dyrektor Szkoły

Program do rozliczania PIT online - e-pity Klauzule informacyjne ad RODO

Jeżeli zauważysz błąd
– zgłoś go do administratora

Zespół Szkół Specjalnych nr 105
ul. Nieszawska 21, 61-021 Poznań

tel: (61) 877 22 94, Fax: (61) 877 23 20
e-mail: sekretariat@105.edu.pl

konto: 881020 4027 0000 1602 1264 2502