Wielkopolska Szkoła Roku

 

sekretariat@105.edu.pl

Stowarzyszenie

    

 

  • wpisane na listę organizacji pożytku publicznego
  • można odpisywać na rzecz stowarzyszenia 1% podatku

Informacje podstawowe:

  • KRS 0000021871
  • numer rachunku bankowego:
    PKO Bank Polski 29 1020 4027 0000 1102 0429 7735

Kontakt:

  • tel. (061) 877 22 94
  • e-mail: trwanie@105.edu.pl


Stowarzyszenie na Rzecz Uczniów i Absolwentów ZS Nr105 oraz Ich Rodzin  „Trwanie” jest organizacją działającą na rzecz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz ich rodzin. Stowarzyszenie powstało z inicjatywy rodziców i nauczycieli w 2001 roku. Od 2009 roku jest organizacją pożytku publicznego.

 

 

W imieniu Zarządu Stowarzyszenia na Rzecz Uczniów i Absolwentów ZS nr 105 oraz ich Rodzin „TRWANIE”, zapraszam na walne zebranie członków stowarzyszenia, które odbędzie się w dniu 26 marca 2018 roku, o godz. 17.00 w sali nr 213 Zespołu Szkół  nr 105 ul. Nieszawska 21 w Poznaniu.
Proponowany porządek obrad:

1)    Otwarcie zebrania.
2)    Wybór Prezydium Walnego Zebrania.
3)    Zatwierdzenie porządku obrad.
4)    Wybór Komisji Uchwał i Wniosków oraz Komisji Skrutacyjnej.
5)    Sprawozdanie z działalności Zarządu za mijającą kadencję od 2015 – 2017 roku
     a)  sprawozdanie finansowe  i merytoryczne
6)    Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego za mijającą kadencję od 2015 – 2017 roku
7)     Dyskusja na temat sprawozdań.
8)     Zatwierdzenie sprawozdań za mijającą kadencję od 2015 –  2017 roku.
9)     Wybór członków Zarządu na nową kadencję od 2018 – 2020 roku
10)   Uchwalenie budżetu na rok 2018 oraz ustalenie priorytetów działania.
11)    Sprawy organizacyjne.
12)    Wolne głosy i wnioski.
13)    Zamknięcie obrad.

W przypadku nieobecności Państwa na zebraniu prosimy o ustanowienie pełnomocnictwa – druk do pobrania.

 

 
 
 
 
 


 

 Dziękujemy wszystkim Przyjaciołom Szkoły, sponsorom, osobom, które przekazały 1 % podatku na cele Stowarzyszenia „Trwanie”.

 

 

Program do rozliczania PIT 2015 online - e-pity 2015

Jeżeli zauważysz błąd – zgłoś go do
administratora

Zespół Szkół Specjalnych nr 105
ul. Nieszawska 21, 61-021 Poznań

tel: (61) 877 22 94, Fax: (61) 877 23 20
e-mail: sekretariat@105.edu.pl

konto: 881020 4027 0000 1602 1264 2502