Wielkopolska Szkoła Roku

 

sekretariat@105.edu.pl

Organizacja roku

 

DOKUMENTY * STATUT * PROGRAMY * EWALUACJA * PROGRAMY * REGULAMINY

 


DOKUMENTY

 

Kalendarz wydarzeń szkolnych w r.s. 2019/2020

Kalendarz uroczystości szkolnych w r.s. 2019/2020

Wychowawcy w rs. 2019/2020

Dyżury psychologów w rs. 2019/2020

Wewnątrzszkolny system oceniania  rs. 2019/2020

Szkony program wychowawczo-profilaktyczny rs. 2019/2020

Ceremoniał szkolny

Przerwy międzylekcyjne w ZSS 105

Koncepcja pracy szkoły na lata 2017-22

 

Ogólne warunki ubezpieczenia uczniów NNW PZU Edukacja 

 


STATUT

Statut szkoły

 


Podstawa programowa - Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14.02.2017 (Dz.U. 24.02.2017 poz. 356)

 

Wykaz podręczników obowiązującychw ZSS nr 105 w Poznaniu w r.s. 2019/2020


EWALUACJA

Raport z ewaluacji problemowej:

23-07-2013   Szkoła Podstawowa Specjalna nr 105, ul.Bydgoska 4, 61-127, Poznań

 

23-07-2013   Gimnazjum Specjalne nr 105, ul.Bydgoska 4, 61-127, Poznań

 


REGULAMINY

Regulamin uczniowski

Regulamin samorządu

Regulamin świetlicy szkolnej

Regulamin korzystania przez uczniów z podręczników

Regulamin wydawania decyzji o zwolnieniu ucznia z wf

Regulamin monitoringu

Program do rozliczania PIT online - e-pity Klauzule informacyjne ad RODO

Jeżeli zauważysz błąd
– zgłoś go do administratora

Zespół Szkół Specjalnych nr 105
ul. Nieszawska 21, 61-021 Poznań

tel: (61) 877 22 94, Fax: (61) 877 23 20
e-mail: sekretariat@105.edu.pl

konto: 881020 4027 0000 1602 1264 2502