Wielkopolska Szkoła Roku

 

sekretariat@105.edu.pl

Organizacja roku

 

DOKUMENTY * STATUT * PROGRAMY * EWALUACJA * PROGRAMY * REGULAMINY

 


DOKUMENTY

 

Kalendarz roku szkolnego w r.s. 2023/2024

Działania zaplanowane na rok szkolny 2023/2024

Wychowawcy i pomoc psychologiczna w rs. 2023/2024

Dyżury psychologów i pedagów w r.s. 2023/2024

Godziny dostępności nauczycieli w r.s. 2023/2024

Wewnątrzszkolny System Oceniania  r.s. 2022/2023

Szkony program wychowawczo-profilaktyczny r.s. 2022/2023

Ceremoniał szkolny

Przerwy międzylekcyjne w ZSS 105

Koncepcja pracy szkoły na lata 2017-22

 

Procedura organizacji egzaminu ósmoklasisty 2021

Procedura bezpieczeństwa w trakcie epidemii COVID-19  (od 1.09.2022)

Regulamin pracy zdalnej w ZSS nr 105

 


STATUT

Statut szkoły

 


Podstawa programowa - Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14.02.2017 (Dz.U. 24.02.2017 poz. 356)

 

 

Szkolny zestaw podręczników obowiązującychw ZSS nr 105 w Poznaniu w r.s. 2022/2023

 


REGULAMINY

Regulamin świetlicy szkolnej

Regulamin korzystania przez uczniów z podręczników 2021

Regulamin wydawania decyzji o zwolnieniu ucznia z wf

Regulamin korzystania z dziennika elektronicznego

Regulamin monitoringu wizyjnego ZSS nr 105

Regulamin organizacaji dowozów

 

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI CYFROWEJ (2023)

 

Program do rozliczania PIT online - e-pity Klauzule informacyjne ad RODO

Jeżeli zauważysz błąd
– zgłoś go do administratora

Zespół Szkół Specjalnych nr 105
ul. Nieszawska 21, 61-021 Poznań

tel: (61) 877 22 94, Fax: (61) 877 23 20
e-mail: sekretariat@105.edu.pl

konto: 881020 4027 0000 1602 1264 2502