Wielkopolska Szkoła Roku

 

sekretariat@105.edu.pl

Organizacja roku

 

DOKUMENTY * STATUT * PROGRAMY * EWALUACJA * PROGRAMY * REGULAMINY

 


DOKUMENTY

 

Plan zamówień publicznych na rok 2017

 

Zatwierdzone Uchwałą Rady Pedagogicznej ZSS 105 z dnia 30 sierpnia 2017r.

 

Kalendarz uroczystości szkolnych 2017/2018

Kalendarz  roku szkolnego 2017/2018

Wychowawcy i wych pomagający 2017/2018

Wewnątrzszkolny system oceniania 2017-2018

Program wychowawczo-profilaktyczny 2017-2018

Ceremoniał szkoły

Działalność pozalekcyjna 2017/2018

Praktyka szkolna 2017/18

Przerwy międzylekcyjne w ZSS 105 r.sz. 2017/2018

Koncepcja pracy szkoły na lata 2017-22

 


STATUT

Statut szkoły

 


Podstawa programowa - Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14.02.2017 (Dz.U. 24.02.2017 poz. 356)

 

Wykaz obowiązujących programów nauczania:

I etap edukacyjny

II etap edukacyjny

III etap edukacyjny

klasy PDP

 


EWALUACJA

Raport z ewaluacji problemowej:

23-07-2013   Szkoła Podstawowa Specjalna nr 105, ul.Bydgoska 4, 61-127, Poznań

 

23-07-2013   Gimnazjum Specjalne nr 105, ul.Bydgoska 4, 61-127, Poznań

 


REGULAMINY

Regulamin uczniowski

Regulamin samorządu

Regulamin wycieczek szkolnych

Regulamin świetlicy szkolnej

Regulamin korzystania przez uczniów z podręczników

Regulamin wydawania decyzji o zwolnieniu ucznia z wf

Regulamin monitoringu

Program do rozliczania PIT 2015 online - e-pity 2015

Jeżeli zauważysz błąd – zgłoś go do
administratora

Zespół Szkół Specjalnych nr 105
ul. Nieszawska 21, 61-021 Poznań

tel: (61) 877 22 94, Fax: (61) 877 23 20
e-mail: sekretariat@105.edu.pl

konto: 881020 4027 0000 1602 1264 2502