Wielkopolska Szkoła Roku

 

sekretariat@105.edu.pl

O nas

UWIERZ  W  WIEDZĘ,
ZAUFAJ  DOŚWIADCZENIU
-  JESTEŚMY  DLA  CIEBIE

 

            Zespół Szkół Specjalnych nr 105 im. Juliana Tuwima w Poznaniu jest placówką o dużych tradycjach i doświadczeniu w zakresie edukacji i rewalidacji dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym i głębokim wraz ze współwystępującymi zaburzeniami sprzężonymi.

W skład Zespołu Szkół Specjalnych nr 105 wchodzą:

  • Szkoła Podstawowa Specjalna nr 105 z klasami gimnazjalnymi
  • Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy  nr 3 - dla młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym  lub znacznym.

 

Szkoła mieści się przy ul. Nieszawskiej 21.
Szkoła Podstawowa usytuowana jest przy ul. Nieszawskiej 21 na osiedlu warszawskim, znajdującym się trzy minuty drogi od ronda Śródka, co umożliwia dogodny dojazd z różnych stron miasta.
Warunkiem przyjęcia dziecka do szkoły jest aktualne orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez poradnię
psychologiczno-pedagogiczną. Szczegółowych informacji udziela sekretariat szkoły.

         W szkole mieszczą się sale do zajęć dydaktycznych i rewalidacyjnych, nowocześnie wyposażone pracownie przedmiotowe, pracownia komputerowa, dwie świetlice, biblioteka z Centrum Informacji Multimedialnej, stołówka. Swoistą perełką wśród pomieszczeń jest mieszkanie wzorcowe, w którym zaaranżować można zajęcia w warunkach domowych.
Szkoła posiada pełnowymiarową salę gimnastyczną z profesjonalnie wyposażonym zapleczem do rehabilitacji ruchowej.
Nowa siedziba szkoły przy ul. Nieszawskiej 21 może poszczycić się salą integracji sensorycznej, salą doświadczania świata
oraz salą techniczną do prowadzenia lekcji w kuchni. Przemieszczanie się między piętrami uczniom poruszającym się na wózkach rehabilitacyjnych umożliwia platforma dźwigowa znajdująca się w budynku.
 

Placówka jest organizatorem wielu imprez artystycznych, integracyjnych i sportowych:

  • Festiwal Sztuki Naszych Dzieci- przegląd twórczości artystycznej
  • Viva Ars- Śródeckie Spotkania Artystyczne
  • Pikników Rodzinnych,
  • Przeglądów Tanecznych


Współpraca ze środowiskiem lokalnym

             Aktywnie uczestniczymy w przedsięwzięciach społeczności lokalnej organizowanych przez Radę Osiedla Śródka- Ostrów Tumski- Zawady oraz Radą Osiedla Warszwskie- Pomet- Maltańskie. Dzięki współpracy nasi uczniowie startują w imprezach sportowych i zdobywają pierwsze medale.
We współpracy z Bramą Poznania, Poznańską Ogólnokształcącą Szkołą Muzyczną I stopnia nr 2, organizujemy cykliczne Śródeckie Spotkania Artystyczne– Viva Ars adresowane do grona rodziców uczniów oraz społeczności lokalnej. W ramach współpracy z Domami Pomocy Społecznej, przedszkolami organizujemy przedstawienia jasełkowe i okolicznościowe,
wystawy prac uczniów. Corocznie prezentujemy Jasełka i Misteria Męki Pańskiej.

 

 

 

Program do rozliczania PIT 2015 online - e-pity 2015

Jeżeli zauważysz błąd – zgłoś go do
administratora

Zespół Szkół Specjalnych nr 105
ul. Nieszawska 21, 61-021 Poznań

tel: (61) 877 22 94, Fax: (61) 877 23 20
e-mail: sekretariat@105.edu.pl

konto: 881020 4027 0000 1602 1264 2502