Wielkopolska Szkoła Roku

 

sekretariat@105.edu.pl

EKOLOROWO - sprawozdanie z realizacji projektu

 

            W roku szkolnym 2013/2014  realizowana była innowacja pedagogiczna programowo – metodyczna  pt. „ EKOLOROWO” opracowana w oparciu o podstawę programową kształcenia ogólnego dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym w szkołach podstawowych i gimnazjach.
 
 
W jej ramach zrealizowano wszystkie zaplanowane zagadnienia i osiągnięto zamierzone cele.
W czasie realizacji innowacji zmianie uległy dotychczasowe metody pracy. Zmodyfikowane zostały indywidualne programy edukacyjno-terapeutyczne uczniów. Uczniowie pracowali rytmicznie i systematycznie na podstawie specjalnie ułożonego harmonogramu działań.
 
 
Innowacja objęła zajęcia funkcjonowania w środowisku dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym ze Szkoły Podstawowej nr 105 im. Juliana Tuwima przy ul. Bydgoskiej 4 w Poznaniu w Zespole Szkół Specjalnych nr 105 w zakresie dostosowanym do indywidualnych możliwości psychofizycznych uczniów. Innowacja została zrealizowana w oddziale „K” klas IV-VI, pozostałe oddziały klasowe ( A-H tj. klasy I-VI) były włączane w kluczowe przedsięwzięcia. Zajęcia odbywały się cyklicznie co najmniej jeden raz w miesiącu w formie zajęć terenowych oraz systematycznie w ramach zajęć funkcjonowania w środowisku w formie zajęć klasowych.
Po realizacji zamierzonych celów przeprowadziłam ewaluację w formie wywiadu
z rodzicami, nauczycielami i uczniami. Wszystkie grupy pozytywnie odniosły się do podjętych działań i ich efektów.
 

 

Anna Hartman

Program do rozliczania PIT online - e-pity Klauzule informacyjne ad RODO

Jeżeli zauważysz błąd
– zgłoś go do administratora

Zespół Szkół Specjalnych nr 105
ul. Nieszawska 21, 61-021 Poznań

tel: (61) 877 22 94, Fax: (61) 877 23 20
e-mail: sekretariat@105.edu.pl

konto: 881020 4027 0000 1602 1264 2502