Wielkopolska Szkoła Roku

 

sekretariat@105.edu.pl

ZIELONA SZKOŁA W CHALINIE

W programie znalazły się warsztaty przyrodnicze, wikliniarskie, skręcania świec oraz lepienia w gli-nie. Ponadto uczniowie zwiedzali ekspozycję przyrodniczą w Ośrodku Edukacji Przyrodniczej w Cha-linie, spacerowali ścieżką dydaktyczną „Jary koło Chalina” i ścieżką dydaktyczną nad Jeziorem Ma-łym. Podczas wycieczki autokarowej po Pojezierzu Sierakowsko – Międzychodzkim uczniowie zwie-dzali Centrum Edukacji w Mniszkach a w Sierakowie Zamek Opalińskich i Zespół Zabudowań Stada Ogierów. „Zielona szkoła” w Chalinie to nie tylko czas edukacji ekologicznej, przyrodniczej, histo-rycznej i etnograficznej, ale także czas, w którym uczniowie mogli się nawzajem poznać i zintegro-wać  podczas  ogniska w wigwamie, nocnych podchodów czy dyskotek.Wszyscy uczestnicy tego wydarzenia składają ogromne podziękowanie Fundacji „Siepomaga”, która sfinansowała pobyt uczestników na „Zielonej szkole” w Chalinie.

Dzięki Wam mogliśmy przeżyć, doświadczyć i być razemJ

„Siepomaga” DZIĘKUJEMY!!!

Nauczyciele

Sylwia Schulz, Magdalena Dzięcioł, Magdalena Dziobak, Renata Kajdan, Lidia Lisowska,JagnaMatuszak, Magdalena Matuszkiewicz, Beata Rzyska, Agata Wenzel - Sałata

   

  

  

Program do rozliczania PIT online - e-pity Klauzule informacyjne ad RODO

Jeżeli zauważysz błąd
– zgłoś go do administratora

Zespół Szkół Specjalnych nr 105
ul. Nieszawska 21, 61-021 Poznań

tel: (61) 877 22 94, Fax: (61) 877 23 20
e-mail: sekretariat@105.edu.pl

konto: 881020 4027 0000 1602 1264 2502