Wielkopolska Szkoła Roku

 

sekretariat@105.edu.pl

SZKOLNE OBCHODY DNIA KRAJOBRAZU

W ramach projektu „LOVE DRZEWA” odbyły się obchody Dnia Krajobrazu w naszej szkole. Miały formę gry terenowej, w której wzięły udział następujące klasy: 6a, 6b, 6c, 7c, 8f, 1a pdp, 2c pdp, 3a pdp, Zgodnie z hasłem tego święta „DOCEŃ LOKALNOŚĆ” chętni uczniowie i nauczyciele brali udział w jesiennym spacerze po przyszkolnych terenach zielonych. Gra polegała na tym, by na wylosowanym przez grupę fragmencie mapy zaznaczyć występujące tu drzewa i krzewy, a następnie spisać ich nazwy na załączonej do mapy, karcie. Okazuje się, że warto doceniać lokalność. Na naszych terenach naliczyliśmy aż 295 drzew i 159 krzewów.

 

Rozpoznaliśmy 21 gatunków drzew i 11 gatunków krzewów. Spotkać można u nas między innymi: klony, jesiony, brzozy, buki, kasztanowce, graby, wierzby. Mamy też rzadziej spotykane okazy, np.: brzoza Maksymowicza, dąb czerwony czy wiąz. Jesteśmy naprawdę lokalnie pięknym, zielonym zakątkiem. Mamy z czego być dumni.

 

A.Wirkus, B. Kołodziej, K. Frankiewicz

 

 

 

 

Program do rozliczania PIT online - e-pity Klauzule informacyjne ad RODO

Jeżeli zauważysz błąd
– zgłoś go do administratora

Zespół Szkół Specjalnych nr 105
ul. Nieszawska 21, 61-021 Poznań

tel: (61) 877 22 94, Fax: (61) 877 23 20
e-mail: sekretariat@105.edu.pl

konto: 881020 4027 0000 1602 1264 2502