Wielkopolska Szkoła Roku

 

sekretariat@105.edu.pl

O nas

UWIERZ  W  WIEDZĘ,
ZAUFAJ  DOŚWIADCZENIU
-  JESTEŚMY  DLA  CIEBIE

 

            Zespół Szkół Specjalnych nr 105 im. Juliana Tuwima w Poznaniu jest placówką o dużych tradycjach i doświadczeniu w zakresie edukacji i rewalidacji dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym i głębokim wraz ze współwystępującymi zaburzeniami sprzężonymi.

W skład Zespołu Szkół Specjalnych nr 105 wchodzą:

  • Szkoła Podstawowa Specjalna nr 105
  • Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy  nr 3 - dla młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym  lub znacznym.

 

Szkoła mieści się przy ul. Nieszawskiej 21.
Warunkiem przyjęcia dziecka do szkoły jest aktualne orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez poradnię
psychologiczno-pedagogiczną.
Szczegółowych informacji udziela sekretariat szkoły.

         W szkole mieszczą się sale do zajęć dydaktycznych i rewalidacyjnych, nowocześnie wyposażone pracownie przedmiotowe, pracownia komputerowa, dwie świetlice, biblioteka z Centrum Informacji Multimedialnej, stołówka. Swoistą perełką wśród pomieszczeń jest mieszkanie wzorcowe, w którym zaaranżować można zajęcia w warunkach domowych.
Szkoła posiada pełnowymiarową salę gimnastyczną z profesjonalnie wyposażonym zapleczem do rehabilitacji ruchowej.
Siedziba szkoły przy ul. Nieszawskiej 21 może poszczycić się salą integracji sensorycznej, salą doświadczania świata
oraz salą techniczną do prowadzenia lekcji w kuchni. Przemieszczanie się między piętrami uczniom poruszającym się na wózkach rehabilitacyjnych umożliwia platforma dźwigowa znajdująca się w budynku.
 

Placówka jest organizatorem wielu imprez artystycznych, integracyjnych i sportowych:

  • Festiwal Sztuki Naszych Dzieci - przegląd twórczości artystycznej
  • Jasełek
  • pikników rodzinnych,
  • przeglądów tanecznych
  • wystaw

 

 

 

 

Program do rozliczania PIT online - e-pity Klauzule informacyjne ad RODO

Jeżeli zauważysz błąd
– zgłoś go do administratora

Zespół Szkół Specjalnych nr 105
ul. Nieszawska 21, 61-021 Poznań

tel: (61) 877 22 94, Fax: (61) 877 23 20
e-mail: sekretariat@105.edu.pl

konto: 881020 4027 0000 1602 1264 2502