Wielkopolska Szkoła Roku

 

sekretariat@105.edu.pl

DZIĘKUJEMY !

                Wiele działań podejmowanych przez naszą szkołę wykracza poza standardowe wymagania systemu kształcenia. Staramy się zapewniać uczniom ciekawe formy zdobywania wiedzy i rozwijania zainteresowań.

Realizujemy szereg projektów edukacyjnych, działań pozalekcyjnych, wycieczek itp.
Wiele z tych działań byłoby trudne a nawet niemożliwe do zrealizowania bez pomocy i wsparacia osób i instytucji dobrego serca. To dzięki nim sprawniej rozwijamy naszą bazę dydaktyczną, a uczniowie nie tylko teoretycznie ale i praktycznie mogą zgłębiać wiedzę i poznawać świat z lepszej strony.
 
Wszystkim Dobrodziejom serdecznie dziękujemy!
 

 
 
Nasza szkoła to uczniowie, nauczyciele i pracownicy obsługi. Ale to również osoby, które wspomagają nas w najróżniejszych sferach działaności. Wspierają nas sercem i czynem. Takim osobom prywatnym ale też i firmom co roku wręczana jest statuetka "PRZYJACIELA SZKOŁY".
 
 

 

 

 
 
     
 

 

     

 

 

            Dziękujemy Poznańskim Klubom LIONS – Lions Club Poznań Cogito i Lions Club Poznań Patria za organizację charytatywnych imprez "Niedziela w Sobocie", z których dochód przeznaczony został na zakup sprzętu sportowo – rehabilitacyjnego oraz dofinansowanie wyjazdów uczniów na obozy letnie i zimowe.
LIONS CLUB POZNAŃ COGITO 2016 - 15 500 zł
FINANSOWA POMOC KLUBU LIONS CLUB PATRIA W 2013 - 11 682 zł
POMOC KLUBÓW LIONS DLA NASZYCH UCZNIÓW W 2014 - 17 678 zł
FINANSOWA POMOC KLUBU LIONS CLUB PATRIA W 2015 - 5000 zł
Dofinansowanie placu zabaw i obozu rehabilitacyjnego w 2017.

http://www.niedzielawsobocie.pl

 


 

 

Dziękujemy Fundacji Siepomaga za sfinansowanie wypoczynku wakacyjnego uczniów naszej szkoły. Łączna kwota dofinansowania wyniosła aż 15374 zł.
Dzięki wsparciu finansowemu mogliśmy zorganizować "Zieloną szkołę" w Chalinie oraz kilkudniowe wycieczki tematyczne dla uczniów wszystkich poziomów edukacyjnych. 

DZIĘKUJEMY

 


 

 


Dziękujemy panu Robertowi Różalskiemu z firmy Car Rent Partner  oraz Państwu  Milenie i Bartłomiejowi Urbaniak  za bezpłatne przewiezienie bagaży na Trasie Poznań-Sarbinowo i z powrotem.

Było to ogromnie ułatwienie i pomoc dla młodzieży niepełnosprawnej z klas PdP uczestniczącej w  "Zielonej szkole" w Sarbinowie" (14-23.09.2017).
Podróż pociągiem była i tak znacznym utrudnieniem dla osób w większości niepełnosprawnych również ruchowo.

 


 
 

             Dziękujemy Panu Tomaszowi Banaszykowi, właścicielowi firmy MATBET, za wieloletnie wsparcie finansowe i rzeczowe  organizacji Festiwalu Sztuki Naszych Dzieci. Festiwal jest przeglądem twórczości osób niepełnosprawnych a jego przeprowadzenie jest możliwe dzięki pomocy wielu wspaniałych osób, firm i instytucji.
Dziękujemy za otwartość, życzliwość i obecność na naszych imprezach.
 


 
  
 
                Dzięki wsparciu Spółdzielczej Grupy Bankowej nasi uczniowie corocznie biorą udział w zajęciach "Zielonej Szkoły" i wyjazdach na obozy sportowo-rekreacyjne, które realizujemy na Helu i w Karpaczu.
 
Spółdzielcza Grupa Bankowa cyklicznie udziela nam wsparcia, co umożliwia organizację wyjazdów dla młodzieży niepełnosprawnej.
 
Dofinansowanie montażu urządzeń na szkolnym placu zabaw - 2017 r.
  

          Dziękujemy Panu Wojciechowi Majchrzyckiemu, Prezesowi Firmy Den Braven East Sp. z o.o.  za wieloletnią pomoc finansową i rzeczową na rzecz organizacji Festiwalu Sztuki Naszych Dzieci.
Dziękujemy za życzliwość i zrozumienie potrzeb uczestników Festiwalu Sztuki - przeglądu twórczości artystycznej dzieci niepełnosprawnych.


 

Dziękujemy serdecznie Fundacji Amicis z Wronek za dofinansowanie szkolnych projektów w latach 2009-20016:

  • Dofinansowanie zakupu pomocy z zakresu integracji sensorycznej do szkolnych sal terapeutycznych
  • Doposażenie pracowni gospodarstwa domowego oraz Sali Integracji Sensorycznej
  • "Od deseczki do karmnika i budeczki" - dla klas PdP
  • "Dzieci - dzieciom" - dla klas imnazjum i PdP
  • "Młotkiem, igłą, dłutkiem - odtwarzamy źródła historyczne" - dla klas SP i Gimnazjum
  • "Ogród szkolny jako miejsce nauki, pracy, rekreacji" - dla klas PdP
  • "Bezkpieczni w cywilizacji" - projektu edukacyjnego dla klas II gimnazjum
  • Projekt międzyprzedmiotowy „Podróże w czasie – z wizytą u kolegów, z dawnych cywilizacji”
  • Dofinansowanie placu zabaw w 2017 r.

Więcej informacji w zakładce "INNOWACJE I PROJEKTY"


 

  Rada Osiedla Ostrów Tumski - Śródka - Zawady - Komandoria

          Serdecznie dziękujemy za dofinansowanie w 2013 r. zakupu tablicy multimedialnej i komputera do pracowni szkolnej w Zespole Szkół Specjalnych nr 105.
Nauczyciele zyskali kolejne narzędzie do przekazywania wiedzy.
Uczniowie za specjalnymi potrzebami edukacyjnymi mogą pełniej i ciekawiej realizować zajęcia edukacyjne.
Poza pokazami multimedialnymi, prezentacjami, projekcjami podopieczni wykonują szereg nowatorskich ćwiczeń. W 2014r. dzięki dofinansowaniu Rady Osiedla odmalowany został hol wejściowy oraz klatka schodowa. Społeczność szkoły serdecznie dziękuje za pomoc!
 
 

 


 

 
               Dziękujemy za przyznanie darowizny  w kwocie 8 000 zł na realizację zadania "Zakup pieca ceramicznego do wypalania prac z gliny do pracowni ceramicznej działającej w Zespole Szkół Specjalnych nr 105 w Poznaniu ul. Bydgoska 4".
 

http://reklamadzieciom.tvp.pl/18132557/reklama-dzieciom-w-wielkopolsce
 


               Dziękujemy Firmie ASGARD za wieloletnią pomoc finansową i rzeczową przy organizacji Festiwalu Sztuki Naszych Dzieci. Dziękujemy za życzliwość i otwartość na potrzeby naszej placówki.
 


 

Fundacja "WALCZ O ZDROWIE"

          Serdecznie dziękujemy za pomoc rzeczową, okazane zrozumienie i otwartość na potrzeby uczniów niepełnosprawnych. Dzięki Fundacji nasza szkolna pracownia gospodarstwa domowego została wyposażona w sprzęt: kuchenkę gazowo-elektryczną, pralkę oraz komplet garnków.
 


 

               Dziękujemy firmie PGNiG za dofinansowanie realizacji projektu edukacyjnego "Rowerem przez kraj - w poszukiwaniu dóbr naturalnych". W roku 2013 i 2014 zorganizowane zostały wycieczki do Wieliczki i Krakowa oraz Jastrzębiej Góry.
W poszukiwaniu dóbr naturalnych młodzież zwiedziła kopalnię soli w Wieliczce oraz kopalnię ropy i gazu w Dębkach.                    Dzięki dofinansowaniu PGNiG duża grupa uczniów mogła uczestniczyć w realizacji w/w projektu – DZIĘKUJEMY!
 
Fundacja PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza wsparła finansowo w 2013 i 2014 realizację Festiwalu Sztuki Naszych Dzieci. Otrzymane fundusze umożliwiły zakup nagród dla uczestników, a także profesjonalną oprawę przedsięwzięcia.
 

 
               Serdecznie dziękujemy Zarządowi Stowarzyszenia na Rzecz Uczniów i Absolwentów ZS Nr 105 oraz Ich Rodzin "TRWANIE" za pomoc finansową udzieloną uczniom naszej szkoły w realizacji Projektu Polsko-Niemieckiej Wymiany Młodzieżowej. Dzięki niej, łatwiej nam było zorganizować wyjazd młodzieży do Munster w Niemczech, oraz przygotować rewizytę naszych niemieckich przyjaciół w dniach 20-24 października 2014 roku
 

 

                  Szczególne podziękowania dla Pana Wojciecha Januszkiewicza, właściciela Firmy TELF WOJT za pomoc i życzliwość okazywaną naszej szkole.
Dziękujemy za wieloletnie wspieranie organizacji Festiwalu Sztuki Naszych Dzieci oraz za stałą pomoc techniczną w zakresie utrzymania infrastruktury telefonicznej w naszej placówce.
 


 
               Dziękujemy Zarządowi Firmy Polskie Sieci Elektroenergetyczne – Zachód S.A. za dofinansowanie zakupu sprzętu i pomocy dydaktycznych na potrzeby realizacji zajęć terapeutycznych i logopedycznych.
W 2014 roku zakupiliśmy bardzo cenne i potrzebne pomoce dydaktyczne.
 

 
www.tmpsc.pl
 
               Dziękujemy firmie TMP s.c. za pomoc przy realizacji obchodów 50-lecia naszej szkoły.
Firma TMP s.c. bezpłatnie udostępniła i zainstalowała nam urządzenia multimedialne, a jej pracownicy wspierali nas podczas realizacji głównych uroczystości obchodów.  Dzięki nim nasza uroczystość zyskała ciekawą oprawę i sprawny przebieg.
 

 

Szkółkarstwo Ozdobne – Metalex
62-610 Sompolno, Sycewo 10 

                Dziękujemy serdecznie Panu Szymonowi Grudzińskiemu z firmy „Szkółkarstwo Ozdobne Metalex” za pomoc w realizacji projektu „Ogród szkolny, jako miejsce nauki, pracy, rekreacji” i obsadzenie ogrodu szkolnego różnorodną roślinnością w 2013.
 

Więcej informacji w zakładce "INNOWACJE I PROJEKTY"


 

http://barka.org.pl

                Serdecznie dziękujemy Fundacji Barka za pomoc w urządzeniu ogrodu szkolnego w 2013 i wykonanie pięknego stołu z kamienia. Dziękujemy również za pomoc w pracach malarskich oraz montażu dekoracji na terenie szkoły.
Pomoc w 2017 r. przy zagospodarowaniu terenów zielonych Nieszawska 21.

Jesteśmy Wam bardzo wdzięczni!

http://organizer.inforfk.pl/GetSidebar?t=1421863330&v=1.5.370.0


Serdecznie dziękujemy za dofinansowanie  w 2014r. projektu „Droga Sandry do zawodu”, umożliwiającego absolwentce naszej szkoły czynną realizację praktyk zawodowych, a tym samym otworzył drogę do uzyskania samodzielności.
 

 

 

Dzięki wsparciu Firmy DALKIA zorganizowana została w 2012r. samolotowa wycieczka do Krakowa, w której uczestniczyło piętnastu uczniów Szkoły Podstawowej. Było to niezwykłe uczucie i wspaniała przygoda.

 


                Dziękujemy Klubowi Tańca Sportowego „Słońce” za wieloletnie propagowanie kultury tanecznej jako formy spędzania czasu wolnego.
Dziękujemy trenerom, Państwu Joannie i Waldemarowi Ziomkom oraz wszystkim tancerzom.
Dzięki życzliwości i otwartości na potrzeby naszych dzieci, możemy corocznie gościć wspaniałe pary taneczne podczas zabaw karnawałowych. Ponadto tancerze cyklicznie obdarowują uczniów naszej szkoły paczkami świątecznymi.
Dziękujemy!!!


http://www.niuf-dive.pl/
 
                Dziękujemy Szkole Nurkowania NIUF-DIVE, a szczególnie Panu Łukaszowi Ogińskiemu za wykonanie podwodnych zdjęć i filmu z zajęć pływackich naszych uczniów. Taka nietypowa sesja dała wiele radości jej uczestnikoom.
Dziękujemy!
 
Film można obejrzeć na www.youtube.pl
 

 
 
Dziękujemy panu Tomaszowi Matuszewskiemu za wieloletnie wspieranie organizacji Festiwalu Sztuki Naszych Dzieci – przeglądu twórczości artystycznej dzieci i młodzieży niepełnosprawnej.

 


 

 

 

FUNDACJA BANKU PEKAO S.A. IMIENIA DR MARIANA KANTONA
Serdecznie dziękujemy za dofinansowanie w latach 2014-2017 projektu "Droga do zawodu".
Uzyskana pomoc umożliwia absolwentce naszej szkoły czynną realizację praktyk zawodowych, a tym samym otwiera Jej drogę do uzyskania samodzielności.
 
Dziękujemy za wrażliwość i otwarcie na potrzeby ludzi.
 

Firma PPH ALBA
Dziękujemy serdecznie Panu Tomaszowi Woźnemu – Firma PPH ALBA – za wspieranie procesu edukacji naszych uczniów poprzez stałe dostarczanie tkanin i pasmanterii wykorzystywanych na zajęciach z przedmiotu przysposobienie do pracy. Dzięki tym materiałom możemy realizować wiele pomysłów na dekoracje, ozdoby, przedmioty użytkowe a jednocześnie ćwiczyć wiele umiejętności potrzebnych w codziennym życiu.
Składamy również podziękowania za wspaniałe paczki świąteczne, które sprawiają uczniom wiele radości podczas szkolnych Wigilii. 


Serdecznie dziękujemy Firmie LuKa-Trans S.C. Ewa Korus Zbigniew Korus za pomoc w zakresie organizacji transportu  uczniów. Dzięki temu uczniowie wyjeżdżali na wycieczki szkolne,  przeglądy artystyczne i zawody sportowe.

Dziękujemy za nieodpłatne  zapewnienie dzieciom i młodzieży bezpiecznego transportu busami.

 

 

 

Dziękujemy piekarni Piekpol “Pod strzechą”, za wsparcie darowizną w postaci 90 pączków.
Stanowiły one słodki poczęstunek dla naszych uczniów podczas całodniowego zwiedzania Ostrowa Tumskiego w Poznaniu w ramach projektu historycznego pod egidą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego.


 

Serdecznie dziękujemy Panu Marianowi Osińskiemu - właścicielowi firmy Zakład Instalacji Sanitarnych, za zakup dla naszej szkoły komputera typu all in one. Cały zestaw został zamontowany w sali matematyczno-przyrodniczej i podłączony do tablicy multimedialnej. Dzięki temu uczniowie mogą wykorzystywać sprzęt podczas zajęć lekcyjnych i rewalidacyjnych.

 

 

 

Ponadto Pan M. Osiński zakupił sadzonki roślin na szkolne rabaty.

Strona sponsora: http://www.marianosinski.com

 

 Powrót na początek strony

Program do rozliczania PIT online - e-pity Klauzule informacyjne ad RODO

Jeżeli zauważysz błąd
– zgłoś go do administratora

Zespół Szkół Specjalnych nr 105
ul. Nieszawska 21, 61-021 Poznań

tel: (61) 877 22 94, Fax: (61) 877 23 20
e-mail: sekretariat@105.edu.pl

konto: 881020 4027 0000 1602 1264 2502