Wielkopolska Szkoła Roku

 

sekretariat@105.edu.pl

Oferta

Oferta Zespołu Szkół Specjalnych nr 105

Placówka stwarza uczniom warunki do kształcenia oraz do rozwijania zdolności i zainteresowań.

   


      

 

 

 

SZKOŁA PODSTAWOWA

SZKOŁA PRZYSPOSABIAJĄCA DO PRACY

ŚWIETLICA

BIBLIOTEKA

GAZETKA SZKOLNA

METODY PRACY

ZAJĘCIA SPORTOWE

KOŁA I KLUBY ZAINTERESOWAŃ

KLUB ABSOLWENTA

WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA


W Zespole Szkół zatrudnieni są pedagodzy specjalni oraz nauczyciele przedmiotów z kwalifikacjami do nauczania dzieci upośledzonych umysłowo. Pomoc specjalistyczną zapewniają: psycholog, pedagog szkolny, socjoterapeuta, logopeda, lekarz neurolog, dogoterapeuta, pielęgniarka szkolna.

 


W pracy z uczniami wykorzystywane są między innymi metody: Behawioralna, Metoda Dobrego Startu, Metoda Weroniki Sherborne, Metoda Knillów, Kinezjologia Edukacyjna, Integracja Sensoryczna, Metoda Ośrodków Pracy, metody z nurtu Pedagogiki Zabawy, komunikacja alternatywna- Makaton, Piktogramy, PCS, pedagogikę ręki, metody aktywizujące. Szkoła oferuje uczniom atrakcyjne formy zajęć: wycieczki, lekcje biblioteczne, obozy rehabilitacyjno- terapeutyczno- sportowe, wyjazdy w ramach Zielonej i Białej Szkoły. Praca z uczniami z głębszą niepełnosprawnością umysłową oparta jest na indywidualnych programach edukacyjno- terapeutycznych. W ramach zajęć wychowania fizycznego uczniowie mają możliwość nabywania umiejętności pływania, jazdy na rowerze, na rolkach, na nartach, nordic walkingu, tenisa stołowego, tenisa ziemnego, bowlingu oraz gier zespołowych.

Oprócz zajęć dydaktycznych  placówka oferuje bogaty wachlarz zajęć rewalidacyjnych i terapeutycznych tj. zajęcia korekcyjno - kompensacyjne, zajęcia korekcji wady postawy, korygowania wad mowy, zajęcia orientacji przestrzennej i poruszania się, arteterapia, muzykoterapia, rytmikoterapia, dogoterapia, zajęcia usprawniania ruchowego w wodzie oraz zajęcia socjoterapeutyczne.

Uczniowie naszej szkoły uczestniczą w miejskich, wojewódzkich i międzynarodowych przeglądach artystycznych i zawodach sportowych. Odnoszą sukcesy, zdobywają tytuły mistrzowskie, medale i wyróżnienia.

 

 

 

Program do rozliczania PIT online - e-pity Klauzule informacyjne ad RODO

Jeżeli zauważysz błąd
– zgłoś go do administratora

Zespół Szkół Specjalnych nr 105
ul. Nieszawska 21, 61-021 Poznań

tel: (61) 877 22 94, Fax: (61) 877 23 20
e-mail: sekretariat@105.edu.pl

konto: 881020 4027 0000 1602 1264 2502