Wielkopolska Szkoła Roku

 

sekretariat@105.edu.pl

RODO

 

ZGODA na wykorzystanie danych osobowych dziecka i jego opiekuna prawnego w celach informacyjnych i promocyjnych.

 

 

Zachęcamy do zapoznania się z klauzulą informacyjną dotyczącą gromadzenia i przetwarzania danych osobowych.
Jest to związane z obowiązującymi od niedawna nowymi przepisami prawa:
- zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018, str. 2), zwanego dalej w skrócie „RODO”
 

Zachęcamy do zapoznania się z klauzulą Informacyjna dotyczącą danych osobowych:

 

1  Klauzula informacyjna - ogólna

 

2  Klauzula informacyjna - Wizerunek dziecka i opiekuna prawnego

(wersja podstawowa)

 

3  Klauzula informacyjna - Wizerunek osób innych niż dzieci

(wersja podstawowa)

 

4  Informacja dla kontrahentów współpracujących z Administratorem

 

5  Klauzula  informacyjna - wizerunek strony www

 

Inspektor danych osobowych: Magdalena Gałczyńska
e.mail:  iod2_mjo@um.poznan.pl

 

zastępca: Robert Petrović
e.mail:  iod7_mjo@um.poznan.pl

 

 

Program do rozliczania PIT online - e-pity Klauzule informacyjne ad RODO

Jeżeli zauważysz błąd
– zgłoś go do administratora

Zespół Szkół Specjalnych nr 105
ul. Nieszawska 21, 61-021 Poznań

tel: (61) 877 22 94, Fax: (61) 877 23 20
e-mail: sekretariat@105.edu.pl

konto: 881020 4027 0000 1602 1264 2502